RNH – Dørfelt med tettfelt i fullglassvegg

Bilder fra prosjektet